Knut leverte et skyhøyt resultat før han slutter: – 2019 var et godt år

Skagerak Energi solgte aksjoner i Fjordkraft med stor gevinst i 2019. Det bidro til at de doblet resultatet etter skatt i 2019.