Her vil Rolf ha 500 arbeidsplasser

Det svinger av byggeplanene til Rolf Skallist. Ikke mindre enn 500 arbeidsplasser er målet for kontorbygget han jobber med, vest for Fokserødkrysset på E18.