Vy argumenterer for at en samlet togdrift på Østlandet er best for kundene og samfunnet. Forslaget vurderes nå av Jernbanedirektoratet på vegne av Samferdselsdepartementet, opplyser Vy tirsdag.

– I forslaget har det blitt lagt vekt på at alle kunder skal ha et godt og sammenhengende tilbud, og at reiser til og fra Oslo lufthavn skal være tilgjengelig for hele Østlandet, uten togbytter. Det kommer fortsatt til å bli et fantastisk tilbud med god kvalitet og kundeservice til dem som skal reise til og fra Gardermoen, sier Erik Røhne, konserndirektør for persontog i Vy.

Tog hvert 10. minutt flere steder

Vy poengterer at togdriften på Østlandet er tett sammenvevd, og at signalfeil og strømstans fører til enda flere forsinkelser og innstillinger når en ikke kan bruke alle tog og alt personell på tvers av ulike linjer.

Blant forslagene er jevn fordeling av avganger og økt frekvens til en rekke steder.

Vy vil også at dagens timinuttersfrekvens på knutepunktene mellom Asker og Lillestrøm utvides til Drammen – Oslo lufthavn og Eidsvoll.

LES OGSÅ: Ung mann lagde bråk på toget - hadde både kniv og narkotika

Lokalt tilbud i Drammen

Skoppum (Horten), Holmestrand og Sande beholder med Vys forslag direktetog til Oslo lufthavn og får to tog i timen.

Brakerøya og Lier får fire tog i timen, mot to i dag. Dette gir et godt lokalt tilbud til og fra det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen.

Vy foreslår å øke til to avganger i timen hele dagen til og fra Skien, samt å øke antall avganger til Lillestrøm, Eidsvoll og Eidsvoll verk.

Med Vys forslag får Follo og Østfold tog til Oslo lufthavn uten omstigning på Oslo S. Flere avganger på linje L2 gjennom Oslo er også en del av forslaget.

Forslaget til togtilbud fra Vy forutsetter at infrastrukturen mellom Drammen og Kobbervikdalen er ferdig utbygd og kan tas i bruk fra 2026.

Flytoget ble overrasket

Det er regjeringen som har bedt Vy levere et tilbud for hele togdriften på Østlandet. Samferdselsdepartementet har åpnet for å legge til side et omstridt forslag om å dele den i to pakker, etter at en full konkurranseutsetting ble skrotet av Støre-regjeringen.

Forespørselen til Vy har overrasket Flytoget, som Jernbanedirektoratet allerede hadde startet forhandlinger med om en del av togtrafikken på Østlandet.

Både Vy og Flytoget er statlige foretak.