Norges Statsbaner AS (NSB) skal ikke lenger hete NSB. Det nye navnet er Vy. Navn er historie. Navn er identitet. Navn er følelser.

Ifølge styret skal navnebyttet tiltrekke seg nye kundegrupper. Samtidig står togene stille. Det er ikke prioritert å sette togene i drift – fordi det koster å bemanne dem. Andre tog står stille grunnet signalfeil. Konduktørene smiler tappert mens de håndterer frustrerte passasjerer.

Navnet Vy løser ingenting. Det folket trenger er nok tog som går dit de skal til rett tid. Å øke frekvensen gir større etterspørsel. Navnet Vy gir ingen flere passasjerer. Da blir det meningsløst å svi av en formue på et nytt navn «ingen» vil ha.

LES OGSÅ: Nå blir NSB latterliggjort på internett 

Regjeringspartiene sørget for å få vedtatt jernbanereformen i 2017. Den har ført til flere direktører og færre konduktører. Den innebærer at det åpnes for mer konkurranse på det norske jernbanenettet. Det ble også opprettet to nye enheter; Jernbanedirektoratet og Bane NOR (tidligere Jernbaneverket). I løpet av året skal Stortinget behandle EUs jernbanepakke IV – med tanke på at den skal inn i EØS-avtalen. Dersom Stortingsflertallet vedtar jernbanepakke IV, vil EU få full kontroll over jernbanen i Norge.

Les også

Vy – et riktig og klokt valg

 

NSB var Staten og folket sitt selskap. Når regjeringspartiene nå privatiserer, splitter opp og selger norsk jernbane, bryter det med generasjoner med norsk jernbanehistorie. Navnet Vy er bare en liten brikke i arbeidet med å tilpasse seg EUs jernbanemarked.

Senterpartiet tror ikke nytt fancy navn, privatisering og oppsplitting er en god idé. Senterpartiet vil bruke pengene på å drifte tog og bygge norsk jernbane. Vi vil samle og forvalte norske verdier på en best mulig måte for å gi innbyggerne i Norge et godt togtilbud. Vy løser ingenting.